ZAPRASZAM

sobota, 1 lutego 2014

BANDEROWCY czy MIELNIKOWCY?

BANDEROWCY ???


          Hasło banderowcy,  stworzyło NKWD (KGB..). S. Bandera, kiedy powstawało UPA siedział w niemieckim więzieniu. Potem kolejne UPA stworzyli Niemcy pod zarządem 14 dywizji Grenadierów SS-Galizien. Dowódcami tych pułków byli Niemcy z SS.

SS-Galizien

We wrześniu 1943 na poligonie w Nowej Dębie rozpoczęto kompletowanie i zgrywanie dywizji jako całości. Dowódcami wszystkich samodzielnych jednostek zostali niemieccy oficerowie Waffen SS. Pułki piechoty objęli:
1. (29. w ciągłej numeracji pułków Waffen SS) –SS-Sturmbannführer Hans-Otto Forstreuter
2. (30.) SS-Obersturmbannführer Friedrich Dern
3. (31.) – SS-Obersturmbannführer Paul Herms
4. pułk artylerii – SS-Obersturmbannführera FriedrichBeyersdorf
5. dywizjon przeciwlotniczy – SS-Sturmbannführer Sergevon Küster
6. dywizjon fizylierów – początkowo SS-HauptsturmführerSepp Syr, a następnie SS-Hauptsturmführer Karl Bristot
7. batalion saperów – SS-Sturmbannführer JosefRemberger
8. dywizjon przeciwpancerny – SS-HauptsturmführerHermann Kascher
9. polowy batalion zapasowy – SS-Hauptsturmführer SSJohannes Kleinow
10.pułk zapasowy – SS-Obersturmbannführer Carl Marks

Szefem sztabu dywizji został odkomenderowany z Wehrmachtu mjr Wolf-Dietrich Heike. Tylko trzy stanowiska dowódcze zajęli Ukraińcy: dowódcą 3 batalionu 29 pułku został kpt. Mychajło Brygider, dowódcą dywizjonu artylerii ciężkiej mjr Mykoła Palijenko, a dowódcą 1 batalionu 29 pułku mjr Jewhen Pobihuszczy.
Niemcy jak na ironię zwolnili z wiezienia Stefana Banderę, pozorując niejako, że to on stał się przywódcą tej SS-manskiej bandy. Następną ironią jest stworzenie kolejnego UPA przez 2 komisarzy ludowych -Nikitę Siergiejewicza Chruszczowa i Ławrientija Berię. O tym piszę w swojej notatce pt "Wilkołaki". Właściwa partyzantka Ukrainy UPA, nigdy nie utożsamiała się i nie współpracowała z tymi bandami. Co więcej wydała ostrzeżenie dla Ukraińców o tych pseudo partyzanckich grupach oraz to, że za wstępowanie do grozi kara śmierci, gdyż jest to kolaboracja z wrogiem. UPA stworzone przez Ukrainę nigdy siebie nie nazywało banderowcami. To słowo zostało użyte przez NKWD w stosunku do stworzonych przez nich i SS grup bandyckich .Używane było praktycznie cały czas. Tak, że jak ktoś mówi o banderowcach mówi słowami propagandy NKWD. Robi to albo z głupoty i niewiedzy, lub popiera ten perfidny cynizm jakim KGB starało się obarczyć prawdziwą partyzantkę Ukrainy.
Co najważniejsze, w trakcie formowania i pod d-ctwem SS oddziały te składały przysięgę Adolfowi Hitlerowi,a nie Ukrainie i obowiązujący język był Niemiecki, a nie Ukraiński. I jeszcze mało znana sprawa. Oprócz wymienionego stworzony także został Ukraiński Legion Samoobrony (Legion Wołyński) – ukraińska kolaboracyjna ochotnicza formacja zbrojna podczas II wojny światowej.

Umundurowanie Niemieckiej Armii Hitlerowskiej, przysięga składana Hitlerowi, a nie Ukrainie
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)We wrześniu 1943 władze odłamu melnykowców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów kierowanego przez Andrija Melnyka,współpracujące blisko z Niemcami, utworzyły ochotniczą jednostkę pod nazwą Legion Wołyński (Niemcy nadali mu oficjalną nazwę 31. Schutzmannschafts-Bataillonder SD). Do Legionu wstąpiła ocalała część Frontu Ukraińskiej Rewolucji.Po dotarciu Armii Czerwonej na obszar jego działalności został wycofany na zachód. Na początku 1944 r. na Lubelszczyźnie walczył z polską partyzantką,głównie z 1. batalionem BCh Stanisława Basaja Rysia. Wziął on również udział w mordach na Polakach - 23 lipca 1944 r. w odwecie za zabicie oficera SS, Legion spacyfikował wsie Chłaniów i Władysławin zabijając 44 osoby, rozstrzelał też co najmniej kilku przypadkowo spotkanych Polaków. Według relacji polskich świadków Legion specjalizował się w wyłapywaniu cywilnych Polaków i ich wyrafinowanym torturowaniu.Niemcy przydzielili jedynie do jego sztabu swoich oficerów łącznikowych – SS-Hauptsturmführera Siegfrieda Assmussa i SS-Oberscharführera Raulinga. Legion miał stanowić przeciwwagę wobec Ukraińskiej Powstańczej Armii.Początkowo działał na obszarze Wołynia i okolic, walcząc z komunistyczną partyzantką sowiecką oraz pacyfikując polskie wsie. Legion był bardzo dobrze uzbrojony i wyposażony, miał nawet pododdział artylerii, saperów i szpital polowy. Kadry dla niego kształciły się w stworzonej specjalnie w tym celu szkole oficerskiej w Łucku. Wydawał własną gazetę "Ukraińskij Legioner". Prawdopodobnie właśnie te oddziały nagradzały podburzoną ludność do czynienia okropieństw na Wołyniu. Ludność tą podburzyli duchowni greko- katoliccy. Z tego co widzimy, właściwe UPA powołane przez delegatów Rządu Ukrainy ( właściwe UPA) nigdy nie stosowali bandyckich metod walki. Sami byli zwalczani przed pseudo ukraińskie oddziały SS i NKWD.

 Jednak na terenach zachodniej Ukrainy nie działały tylko bandyckie ugrupowania SS i SD (niemieckie) oraz właściwa partyzantka ukraińska. Coraz częściej widać było grupy uzbrojonych ludzi podającej się za partyzantów UPA.Kto to był? Pod płaszczykiem oddziałów UPA na Ukrainie Zachodniej utworzone zostało 156 wywrotowe grupy  „Moskwa służb bezpieczeństwa”. Ich rozmiar to-1783 osób w chwili tworzenia. Utrzymywane były przez Rosję aż pięć lat po zakończeniu II wojny- do  20 lutego 1950. Po wojnie w niewielkiej liczbie 130 osób.

W ZSRR 1944-1953 około 153 tys. uczestników i zwolenników ukraińskiego podziemia, zostało aresztowanych. Z zachodnich regionach ZSRR na Syberię i północnej Rosji wywieziono 66 tys. rodziny prawie 204 tys. Ukraińcy. Ponad 100tyś Ukraińców zostało przez nich zamordowana.

Komunistyczna Rosja uważała, że ma prawo do stworzenia specjalnej grupy ex-bandytów ( tłum z ros) :, Nikita Chruszczow, a następnie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego z CP (b) ...... „trzeba dać im konkretne zadania, a po jego zakończeniu, można powiedzieć, że mają odkupić swoje winy i pozwolić im odejść." To było podczas wystąpienia na posiedzeniu sekretarzy regionalnych, szefów działów NKWD ZSRR i zachodnich regionach ZSRR.
To była regularna armia składająca się z kontrwywiadu SMIERSZ i NKWD. Powstały specjalne grupy agentów KGB. Pod pozorem oddziałów UPA i OUN bojowników,terroryzowali ludność cywilną, chcąc  w ten sposób z ukraińskiego podziemia zrobić bandytów. Te oddziały były wszędzie.W każdej miejscowości od 5 do 50 osób. Propaganda Rosji mówiła o bandach UPA,banderowcach. Dzieło Chruszczowa i Berii spełniło swe zadanie. Oprócz krwi Polskiej,Ukraińskiej, Białoruskiej, Czeskiej na rękach zaszczepiono strach przed banderowcami, których sami stworzyli.
Prześlij komentarz