ZAPRASZAM

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Huculija” w Iwano-Frankiwsku Національний Ансамбль Пісні І Танцю "Гуцулія"

Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Huculija” w Iwano-Frankiwsku

Національний Ансамбль Пісні І Танцю "Гуцулія"


Biografia

Członkowie zespołu zbierają oraz opracowują artystycznie folklor huculski, tworzą nowe pieśni i tańce, a także teatralizowany obraz z życia Huculszczyzny. W repertuarze „Huculiji” znajdują się także utwory z klasyki światowej. W ciągu swojego istnienie „Huculija” wykonała ponad 10 tys. koncertów w różnych krajach świata, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Węgrzech, Włoszech oraz Kanadzie.

Opis

Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Huculija” w Iwano-Frankiwsku
Profesjonalny zespół wokalno-choreograficzny został utworzony przez znanego ukraińskiego kompozytora Jarosława Barnycza. W maju 1940 roku zespół po raz pierwszy wystąpił przed publicznością Stanisławowa. Obecnie kierownikiem artystycznym zespołu jest profesor Petro Kniazewycz.

Національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" в Івано-Франківську. Професійний вокально- хореографічний ансамбль був створений, відомим українським композитором Ярославом Барничем. У травні 1940 року, ансамбль перший раз виступив перед публікою Станіславова. На даний час художнім керівником ансамблю є професор Петро Князевич.

Członkowie zespołu zbierają oraz opracowują artystycznie folklor huculski, tworzą nowe pieśni i tańce, a także teatralizowany obraz z życia Huculszczyzny. W repertuarze „Huculiji” znajdują się także utwory z klasyki światowej.

Prześlij komentarz